Tuesday, April 19, 2011

मोहोर

नियतीच्या सहस्त्र भुजांत अजस्त्र विक्राळ जोर आहे
विधीलिखितावर अटळपणाची उमटलेली मोहोर आहे

टेबलाशी खुर्चीत एकेक खिडकीशी बसला चोर आहे
उपोषणांच्या वांझपणावर उमटलेली मोहोर आहे

आग्रा कधी अमृतसर कधी मोहाली कधी लाहोर आहे
मूक थडग्यांवर अहिंसेची उमटलेली मोहोर आहे

जन्मानंतर तोडली नाळ जणू कापलेला दोर आहे
अंतापर्यंतच्या भटकण्यावर उमटलेली मोहोर आहे

भरल्या पोटी गातो गाणे निरंजन भाव विभोर आहे
झगड्यावरती रोज लाखोंच्या उमटलेली मोहोर आहे

1 comment:

  1. punha sangavasa vatala....faarach sundar ahe re kavita... mastach!

    ReplyDelete